Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich  danych osobowych jest  Przebadani.pl Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP: 522 317 87 14 (dalej „Przebadani”).

Podane dane osobowe w formularzu kontaktowym oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionym interesie Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością usługową. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji, a następnie w celach archiwalnych (nie dłużej niż 24 miesiące).

W przypadku jakichkolwiek roszczeń korespondencja będąca dowodem w sprawie może być przetwarzana dłużej.

Podanie danych jest dobrowolne. Podane dane osobowe mogą być ujawniane przez Przebadani podmiotom zapewniającym obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych).

W przypadku przesyłanych wiadomości związanych z realizacją umowy lub ofertami przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Przysługujące prawa:

W każdej chwili masz prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo przenoszenia danych w przypadkach i zakresie określonym w RODO. Jeżeli uważasz, że Przebadani przetwarza Twoje dane w sposób niezgodny z przepisami, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ulicy Stawki 2.

Twoje dane przesłane w formularzu kontaktowym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Przesłane informacje traktowane są w sposób poufny i odpowiednio zabezpieczone. Administrator nie będzie przekazywać Twoich  danych osobowych do państw trzecich, czyli poza obszar EOG, ani organizacji międzynarodowych. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt na adres e-mail kontakt@przebadani.pl.

Call Now Button Skip to content